ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวีธีเซ็ทกล้อง 3GX
dot
dot
รวมราคา T-REX 150-800 ..New!
อุปกรณ์ และชุดแต่ง T-REX
รวม อะไหล่ TREX ทุกรุ่น
มอเตอร์ Helicopter
Multicopter
เซอร์โว Servo
Brushless ESC
***** แบตเตอรี่ YPG
อุปกรณ์บังค้บ ควบคุม Device Control
เครื่องชาร์ต-สวิทชิ่ง
รวมเบรด TREX 450-470L-500-600-700-800
เครื่องมือ-อุปกรณ์อื่นๆ
แจ๊ค
การเซ็ต Beast V5

 

 

การเซ็ตอัป BeastX  V5

A- เลือกสีไฟการวางกล่อง

B- เลือกสีไฟเซอร์โวสวอทเพจ  เลือกตามสเป๊กเซอร์โว โดยการโยกRUD ที่ รีโหมด

 

C -เลือกไฟเซอร์โวกันหาง (โหมดนี้ควรเลือกสีไฟก่อนเสียเซอร์โวกันหางเข้ากล่อง ถ้าผิดจะทำให้เซอร์โวกันหางเสียได้) โดยการโยกRUD

D-เลือกสีไฟความไวของเซอร์โวกันหาง เลือกตามสเป๊กเซอร์โว โดยการโยกRUD

E-การตั้งรีมิท หาง  โดยการโดยการโยกRUD ที่รีโหมด ไม่ให้ชน ทั้ง ซ้าย-ขวา (ตั้งรีมิทได้เลย  ถ้าเซอร์โวกันผิดค่อยไป REVERSE ในโหมดF

F-กันหางให้ถูกทาง V5 เมื่อเข้าโหมด เช็คเซอร์โวกันให้ถูกทางแล้ว โดยการREVERSE เมือถูกทางโหมดนี้หางจะกันเอง

G-การเลือกสีไฟตั้งค่า 120 องศา ใช้ไฟสีแดง

H-การตั้งสวทเพจ  เข้าโหมดโยก AIL ที่ รีโหมเพื่อเข้าโหมด โดยมี 3 สี  *ช่อง 1 สีชมพู ELE  *ช่อง2 สีแดงPIT (เซอร์โวตัวซ้ายมือมองจากหาง)  *ช่อง3 สีน้ำเงิน AIL (เซอร์โวตัวขวามือมองจากหาง)  การตั้งโดยใช้ตัวตั้งสวอทเพจวางบนสวอทเพจ โยกRUDที่รีโหมด  เซอร์โวจะขยับขึ้นลงตามคาวต้องการ ปรับเซอร์โวทีละตัวโดยการ โยกAIL เปลี่ยนตำแหน่งเซอร์โวตามสี ดังกล่าวมาข้างต้น

I-เช็คเซอร์ให้ถูกทาง โยกRUDเปลี่ยนสีไฟ ให้สวอทเพจอยู่ในตำแหน่งระนาบก่อน  แล้วตั้งเซอร์โวกันถูกทางโดยการREVERSEที่รีโหมด โยกAIL ไฟสีจะเรียงตามลำดับดังนี้ ช่อง 1 สีชมพู ELE  ช่อง2 สีแดงพิจ  ช่อง3 สีน้ำเงินAIL ตามลำดับ 

J-การตั้งPIT 6องศาโยกAILไปทางซ้ายแล้วปล่อยมือ จากนั้นโยกขยับRUDจนได้ 6 องศาให้ไฟเป็นสีน้ำเงิน

K-ตั้ง-พิจบวก-พิจลบ ยกขันเร่งขึ้นสุดเพื่อทำพิจบวก ขยับRUD จนPITได้ตามต้องการ แล้วโยกAIL 2 ครั้งเพื่อยืนยัน   แล้วดึงขันเร่งลงล่างสุดขยับRUD จนPITตามต้องการ แล้วโยกAIL 2 ครั้งเพื่อยืนยัน 

Lตั้งไซคลิก  ดันขันเร่งไว้ตรงกลาง โยกAIL ไปทางขวา  ขยับ RUD จนกว่าได้PITไซคลิกตามต้องการ 

M-โหมดกันถูกทาง BeastX  V5 เมื่อเข้าโหมดนี้ ทำตามขั้นตอนตามขั้นต้นถูกต้องจะกันถูกทางเอง  เช็คโดยการจับตัวฮอโยกดูเซอร์โวว่ากันถูกต้องทุกตัว

N-กดผ่านผ่านได้เลย

  **หมายเหตุ.. ออกจากโหมดแล้ว เช็ค PIT ทั้งหมดได้ตามต้องการหรือไม่   ถ้าไม่ได้ให้ทำ โหมด J-K-L ใหม่

   **ข้อควรระวัง  ให้เสียบสายเซอร์โวยกพิจทั้ง3ตัวเข้ากล่อง BeastX    ดังนี้

                   เข้าช่องที่ 1  ELE 

                   เข้าช่องที่ 2 PIT    เซอร์โวตัวซ้ายมือมองจากหาง

                  เข้าช่องที่ 3 AIL    เซอร์โวตัวขวามือมองจากหาง

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.